February 7, 2020

Politika kvalitete

Poduzeće Socius d.o.o. opredijeljeno je za način djelovanja kojim će biti prepoznato na tržištu kao pouzdan, kvalitetan i poželjan partner.
Kvalitetom naših usluga pokazujemo klijentima spremnost na suradnju, prepoznavanje i zadovoljenje njihovih potreba i očekivanja.

Dragocjeni podaci dobiveni od naših klijenata, te rezultati internih provjera, načina obavljanja poslova za i u ime njih, osnova su za provedbu stalnih poboljšanja naših usluga.

Posebnu pažnju pridajemo edukaciji i konstantnom usavršavanju naših zaposlenika i njihovom osobnom zadovoljstvu. Osposobljeni i motivirani zaposlenici našeg poduzeća svojim profesionalnim radom doprinose stvaranju povjerenja u kontaktu s poslovnim partnerima.

Na taj način želimo da Socius d.o.o. postane uspješno poduzeće s profitabilnom realizacijom i ekonomski stabilno na zadovoljstvo naših klijenata.

Kao pomoć u ostvarenju naših opredjeljenja primjenjujemo sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Ocjenu uspješnosti našeg rada daju korisnici naših usluga, pa stoga svako njihovo kritičko a dobronamjerno mišljenje primamo i predstavlja nam osnovu za stalno poboljšanje kvalitete.

Direktor
Damir Šikić